خدمات بهداشت صنعتي:

 

-       برنامه ريزي جهت تنظيم پرونده هاي پزشكي كليه كاركنان كارخانجات.

-       انجام معاينات پزشكي از پرسنل كارخانجات و بيماريهاي شغلي.

-       بررسي و اندازه گيري عوامل مضر محيط كار.

-       تنظيم دستورالعمل هاي بهداشتي كار.

-       عرضه جعبه هاي كمكهاي اوليه.

 

خدمات ايمني فني و حفاظت صنعتي:

 

-       بازرسي دقيق از تمام قسمتهاي مختلف كارخانجات.

-  پيشنهاد تغييرات و تأسيسات لازم در جهت ايجاد محيطي سالم، بي خطر و بدون حادثه.

-  تعيين خط مشي ايمني و حفاظتي كارخانجات و برنامه ريزي روشهاي كار به طريق ايمن.

-       تهيه و تنظيم دستورالعملهاي ايمني و ارائه طرحهاي حفاظتي.

-       توليد و عرضه وسايل حفاظت فردي متناسب با كار و توليد.

 

 

خدمات پرسنلی :

 

-  انجام طبقه بندی مشاغل در کارخانجاتبا بهر وری از کادر مجرب و مورد تایید وزارت کار.

-  تعیین ظریب سختی کار مشاغل در کارخانجات با استفاده از آئین نامه های مدرن و عملی.

 

 

 

آتش نشانی :

 

-  طراحي و اجراي پروژه هاي ايمني، آتش نشاني، استحفاظي ، مطابق با آخرين استانداردهاي      بين المللي.

-       مشاوره در امور ايمني و آتش نشاني.

-       تهيه و عرضه دستورالعملهاي پيشگيري از حريق.

-       تهيه و عرضه تابلوهاي هشدار دهنده.

-  شارژ انواع كپسولهاي خاموش كننده با خدمات جانبي رايگان شامل ضمانت مواد –  بدنه  و حمل و نقل و بازديد.

-       عرضه كليه لوازم ايمني و آتش نشاني.

-       آموزش مباني و مفاهيم آتش نشاني و پيشگيري از حريق.

-       تهيه و عرضه نشريات ، كتب و كليه منابع اطلاعاتي ايمني و آتش نشاني.

-       توليد كننده انواع لوازم آتش نشاني و ايمني حرفه اي.

 

 

سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک :

 

- طراحی ، فروش ، اجراء و خدمات بعد از فروش سیستمهای اعلام حریق اتوماتیک از کمپانیهای Cooper Menvier  و Edvrd System Technology  و Sensor Sistem دارای بالاترین استانداردهای موجود بین المللی بصورت انحصاری .

- طراحی نرم افزاری ، تامین تجهیزات ، نصب و خدمات بعد از فروش سیستمهای اطفاء حریق اتوماتیک آبی Automatic Sprinkler System   از انواع تر ، خشک ، دلیوج ، و آب و کف از کمپانی Viking   .

- طراحی نرم افزاری ، تامین تجهیزات ، نصب و خدمات بعد از فروش سیستمهای اطفاء حریق اتوماتیک گازی از نوع  FM200    و CO2   از کمپانی  Fike    با بالاترین استانداردهای   بین المللی .

- طراحی نرم افزاری ، تامین تجهیزات ، نصب و خدمات بعد از فروش پمپهای آتش نشانی از کمپانی َArmstrong  .

 

 

سيستم هاي الكترونيكي و هشدار دهنده هاي اضطراري:

 

-  طراحي ، فروش، نصب و خدمات بعد از فروش سيستم هاي اعلام حريق اتوماتيك از كمپاني منوير انگلستان داراي بالاترين استانداردهاي موجود بين المللي.

-  طراحي، فروش ، نصب و خدمات بعد از فروش سيستم هاي اطفاء حريق اتوماتيك اعم از آبي، پودري و گازي از كمپاني هاي وايكينگ آمريكا ، كيد آمريكا و يونيورسال انگلستان داراي بالاترين استانداردهاي بين المللي.

-  طراحي ، فروش، نصب و خدمات بعد از فروش چراغهاي اضطراري و روشنايي اضطراري از كمپاني منوير انگلستان.